پرداخت آنلاین کمک های مالی به آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین سبزوار
لطفا جهت همکاري بيشتر با موسسه ، اطلاعات را کامل وارد کنيد

نام و نام خانوادگی *:
پست الکترونیکی :
شماره تماس *:
توضیحات *:
مبلغ واریزی به ریال*: